7 sekretów wokalisty – Regulamin warsztatów

1. Organizatorem warsztatów jest Akademia Sztuk Scenicznych i Estradowych w Warszawie.
2. Warsztaty są kursem edukacyjnym obejmującym indywidualne i grupowe zajęcia wokalne i aktorskie dla młodzieży oraz dorosłych.
3. Organizator konkursu:
• nie sprawuje opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami w siedzibie Akademii Sztuk Scenicznych i Estradowych poza wyznaczonymi godzinami zajęć,
• nie zapewnia wyżywienia, noclegu oraz opieki na terenie Warszawy,
• nie ubezpiecza uczestników na czas trwania warsztatów i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które nie powstały z winy organizatora,
• nie odpowiada za przedmioty zaginione i zagubione w czasie trwania warsztatów.
4. Rodzic niepełnoletniego uczestnika zaświacza, że stan zdrowia dziecka nie jest przeszkodą do uczestnictwa w zajeciach.
5. Pełnoletni uczestnik lub rodzic niepełnoletniego uczestnika akceptując regulamin warsztatów wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Akademię Sztuk Scenicznych i Estradowych na potrzeby organizacji warsztatów,
b) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz dokonanych podczas warszatów nagrań audio i video w celach związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną szkoły.