Musicale i bajki. Warsztaty wokalno-aktorskie dla dzieci z klas 4-6, sierpień 2016 (…czytaj więcej)

musicale i bajki

Przedstawiamy Państwu uśmiechnięte, wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci „Musicale i bajki” podczas których będziemy nie tylko poznawać świat muzyki wokalnej i podstawy techniki aktorskiej lecz także kształcić swój słuch i rozwijać muzykalność. Program zajeć został opracowany w oparciu o znane i lubiane przez dzieci utwory z musicali, bajek i filmów familijnych.
Zajęcia odbędą się w dniach 2-5 sierpnia 2016 (wtorek-piątek) w Akademii Sztuk Scenicznych i Estradowych (Warszawa Ursynów).
Warsztaty poprowadzą czynni zawodowo muzycy i aktorzy, absolwenci wyższych uczeni artystycznych.
Na zajęciach będziemy pracować korzystając z gotowych podkładów muzycznych oraz akompaniamentu pianina na żywo. 

Harmonogram zajęć:

g. 11:00-12:00 umuzykalnienie z elementami kształcenia słuchu i teorii muzyki
g. 12:00-13:30 warsztaty wokalno-aktorskie

Liczebność grupy: do 10 osób
Wiek uczestników: uczniowie klas 4-6
Koszt zajęć: 350 zł

Program zajęć:
– ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, dykcyjne,
– praca nad piosenkami z musicali i bajek (codziennie nowe utwory!),
– śpiewanie solistyczne do mikrofonu oraz w zespole,
– ćwiczenia z zakresu kształcenia słuchu (rozpoznawanie trybów dur/moll, konsonansów i dysonansów, ćwiczenie pamięci muzycznej, poczucia rytmu, śpiewanie na głosy itp.),
– podstawowe wiadomości i terminy z teorii muzyki niezbędne każdemu wokaliście,
– muzyczna integracja i twórcza współpraca.

Uczestnictwo w zajęciach nie wymaga wcześniejszego przygotowania muzycznego, choć jest ono mile widziane.

Zapisy:

Prosimy o przesłanie pod adres: warsztatywokalne@akademiasztuk.pl wypełnionej Karty uczestnika (w razie problemów z otwarciem pliku prosimy o kontakt mailowy).
Po otrzymaniu karty przekażemy Państwu mailowo lub telefonicznie informację o jej otrzymaniu. Uczestnicy zobowiązani są do dokonania do dnia 15 lipca 2016 przelewem bankowym wpłaty w wysokości 350 zł. Brak wpłaty oznacza rezygnację z zajęć a zarezerwowane miejsce zostaje odstąpione kolejnej oczekującej osobie.

Nasz numer konta:

Akademia Sztuk Scenicznych i Estradowych

68 1050 1025 1000 0090 9093 7708

ING Bank Śląski S.A.

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko Uczestnika, warsztaty „Musicale i bajki”

Regulamin warsztatów wokalno-aktorskich dla dzieci Musicale i bajki

1. Warsztaty wokalno-aktorskie „Musicale i bajki” są kursem edukacyjnym, przeznaczonym dla dzieci z klas 4-6.

2. W zajęciach może wziąć udział każde dziecko, które lubi śpiewać i chce rozwijać się muzycznie.

3. Rodzic zapisując dziecko na zajęcia oświadcza, że stan jego zdrowia nie jest przeszkodą do uczestnictwa w warsztatach. Na zajęcia nie są przyjmowane dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych (SPR) i edukacyjnych (SPE) oraz posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego.

4. Instruktor ma prawo wyłączyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóci przebieg warsztatów.

5.  Organizator warsztatów:
• nie sprawuje opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami w siedzibie Akademii Sztuk Scenicznych i Estradowych poza wyznaczonymi godzinami zajęć,
• nie zapewnia wyżywienia, noclegu oraz opieki na terenie Warszawy,
• nie ubezpiecza uczestników na czas trwania warsztatów i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które nie powstały z winy organizatora,
• nie odpowiada za przedmioty zaginione i zagubione w czasie trwania warsztatów.

6. Rodzic niepełnoletniego uczestnika akceptując regulamin warsztatów wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Akademię Sztuk Scenicznych i Estradowych na potrzeby organizacji warsztatów,
b) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz dokonanych podczas warszatów nagrań audio i video w celach związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną szkoły.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do organizatora:

Akademia Sztuk Scenicznych i Estradowych
warsztatywokalne@akademiasztuk.pl
tel. 516 – 65 – 40- 65

Instruktorzy zajeć:

Magdalena Skawińska – warsztaty wokalne
Zdjęcie Magdaleny SkawińskiejJest absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Wydziału Wokalno – Aktorskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Magdaleny Krzyńskiej kształciła swój głos oraz absolwentką Policealnego Studium Jazzu im. H. Majewskiego przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. W 2003 roku wystąpiła na koncercie dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej pod batutą Moniki Wolińskiej. Kilkakrotnie koncertowała w Radiu Polskim w Rzeszowie.W lutym 2009 roku wystąpiła na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu, kreując rolę Pepi w spektaklu dyplomowym „Wiedeńskiej Krwi” J.Straussa. W marcu 2009 roku śpiewała w Filharmonii Pomorskiej z orkiestrą symfoniczną Akademii Muzycznej pod kierunkiem Zygmunta Rycherta. Brała czynny udział w wielu kursach i konkursach m.in.: Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu, „Le Grenier Musical d’Automne Festiwal autour du Romantisme”- Bailleul-Neuville we Francji, Mistrzowskim kursie Matjaza Robavsa oraz na I konkursie „Face to face” w 2009. W 2006 roku otrzymała wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie piosenki aktorskiej FIPA w Bydgoszczy. W 2011r. ukończyła staż artystyczny na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, gdzie pod kierunkiem prof. Jolanty Janucik przygotowywała partie operetkowe i operowe. W tym samym roku została laureatką nagrody Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro w Warszawie. Z powodzeniem wykonuje muzyke klasyczną, operetkową, musicalową, a współpraca z licznymi muzykami zaowocowała rownież projektami jazzowymi.
Magdalena Skawińska jest założycielką Fundacji ArtMusic, animatorką życia muzycznego, pomysłodawczynią i organizatorką festiwali, konkursów i koncertów muzycznych.

Jagoda Stach – technika aktorska 
Jagoda StachAbsolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na Wydziale Aktorskim o specjalizacji wokalno – estradowej oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Warszawie, w klasie klarnetu.Wyróżniona na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, za rolę Hermii, w spektaklu dyplomowym „Sen nocy letniej. Trans – opera” w reż W. Kościelniaka, do muzyki L. Możdżera (2007 r. ). Od 2008 r. związana z Teatrem Nowym w Poznaniu, gdzie brała udział m. in. w spektaklach: „Burza”, „Lobotomobil”, „Arka Noego. Nowy koniec Europy”, w reż. J. Wiśniewskiego. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie zagrała m.in. w „Operetce” W. Gombrowicza w reż. W. Kościelniaka (Teatr Dramatyczny), w bajce „Piotruś Pan” w reż. Jerzego Jana Połońskiego (Teatr Capitol) oraz interaktywnym przedstawieniu „Błękitek mówiący wieloryb” w kinie Luna.Na małym ekranie wystąpiła m.in. w serialach „Klan” i „Samo życie”. Swojego głosu użycza m. in. do reklam i jingli radiowych. Bierze udział w licznych koncertach telewizyjnych, festiwalach i nagraniach płytowych.
Strona internetowa artystki: www.jagodastach.pl

Natalia Niemiec – kształcenie słuchu i umuzykalnienie
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi. Studia licencjackie i magisterskie ukończyła w klasie fortepianu wybitnego pianisty prof. Marka Drewnowskiego. Ukończyła również Studium Pedagogiczne, które dało jej uprawnienia potrzebne do pracy w charakterze nauczyciela gry na fortepianie.
Natalia Niemiec rozpoczęła swoją naukę w PSM I i II st. w Stalowej Woli, którą ukończyła z wyróżnieniem. Pianistka jest laureatką Pierwszego Międzynarodowego Konkursu im. Krzyżanowskiego, otrzymała tam pierwszą nagrodę (drugiej i trzeciej nie przyznano) oraz wyróżnienie za najlepiej zagrany utwór Krzyżanowskiego. Uczestniczyła w licznych kursach pianistycznych w Polsce oraz zagranicą m.in. z Ivo Varbanovem czy Michałem Drewnowskim.
Posiada doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi. Jest nauczycielem państwowych i prywatnych szkół muzycznych. Czynnie uczestniczy w projektach muzycznych, takich jak: XX Bydgoski Festiwal Operowy czy udział w projekcie „Alteropera”.
Od chwili rozpoczęcia studiów pianistycznych z bardzo dużym zaangażowaniem kształci młodych pianistów.