Natalia Niemiec – pianistka (…czytaj więcej)

Natalia Niemiec jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi. Studia licencjackie i magisterskie ukończyła w klasie fortepianu wybitnego pianisty prof. Marka Drewnowskiego. Ukończyła również Studium Pedagogiczne, które dało jej uprawnienia potrzebne do pracy w charakterze nauczyciela gry na fortepianie.
Natalia Niemiec rozpoczęła swoją naukę w PSM I i II st. w Stalowej Woli, którą ukończyła z wyróżnieniem. Pianistka jest laureatką Pierwszego Międzynarodowego Konkursu im. Krzyżanowskiego, otrzymała tam pierwszą nagrodę (drugiej i trzeciej nie przyznano) oraz wyróżnienie za najlepiej zagrany utwór Krzyżanowskiego. Uczestniczyła w licznych kursach pianistycznych w Polsce oraz zagranicą m.in. z Ivo Varbanovem czy Michałem Drewnowskim.
Posiada doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi. Jest nauczycielem państwowych i prywatnych szkół muzycznych. Czynnie uczestniczy w projektach muzycznych, takich jak: XX Bydgoski Festiwal Operowy czy udział w projekcie „Alteropera”.
Od chwili rozpoczęcia studiów pianistycznych z bardzo dużym zaangażowaniem kształci młodych pianistów. Jej uczniowie są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych.