Podjęcie nauki gry w Akademii Sztuk gwarantuje indywidualną opiekę artystyczną i dydaktyczną sprawowaną przez znakomitych muzyków instrumentalistów.


Indywidualne lekcje gry dla dzieci i dorosłych