Zajęcia wokalno-umuzykalniające dla dzieci (…więcej)

Dla młodych wielbicieli muzyki w wieku 7-10 lat.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Prowadzone są w trybie indywidualnym- na każdej lekcji jest tylko jedno dziecko i nauczyciel.Umożliwia to optymalne dostosowanie repertuaru wokalnego oraz rodzaju i poziomu trudności wykonywanych ćwiczeń do potrzeb i umiejętności każdego dziecka.

Na zajęciach dziecko uczy się śpiewania odpowiednio dobranych piosenek z repertuaru piosenki dziecięcej. Wykonuje również właściwe do swojego wieku ćwiczenia:

  • wokalne,
  • dykcyjne,
  • aktorskie,
  • rytmiczne.

Zajęcia prowadzone są przy akompaniamencie pianina i z użyciem edukacyjnych  instrumentów perkusyjnych, takich jak: tamburyno, marakasy, klawesy czy trójkąt.

Staramy się, aby każdy mały uczeń zaprzyjaźnił się z muzyką i wykształcił w sobie potrzebę obcowania z nią na dalszych etapach swojego rozwoju.

Uczestnictwo w zajęciach jest znakomitym wstępem do podjęcia nauki śpiewu lub gry na instrumencie. Przygotowuje również do egzaminu do szkoły muzycznej. 

Zajęcia mają typowo edukacyjny profil i wymagają posiadania przynajmniej średnich predyspozycji muzycznych i wokalnych oraz przygotowywania się do nich w domu.